Nyheter

Njordr utreder förutsättningar för vindkraft i Högsby kommun

Publicerad

29.1.2024

Njordr Renewable Energy har sedan början av 2023 utrett möjligheterna för etablering av vindkraft i Kalmar län och lokaliserat ett område i Högsby kommun. Projektområdet, som vi kallar Vilemossen, ligger cirka 3 kilometer öster om Högsby centralort. I våra tidiga studier av området ser vi att det finns goda förutsättningar för en vindkraftsetablering och fortsatt intressant att utreda.

Läs mer

Njordr utreder förutsättningar för vindkraft i Övertorneå kommun

Publicerad

7.11.2023

Njordr har sedan ett år tillbaka utrett förutsättningarna för att etablera vindkraft i nordvästra delarna av Övertorneå kommun. Ett gediget arbete och noggrann genomgång av hela el-område 1 i Norrland har mynnat ut i 3 delområden i de nordvästra delarna av kommunen med särskilt bra förutsättningar.

Läs mer

Njordr och OX2 ingår samarbete om vindkraftsprojekt Galmsjömyran i Sandvikens kommun 

Publicerad

6.11.2023

Njordr AB och OX2 AB har ingått samarbetsavtal i syfte att tillsammans driva vindkraftsprojektet Galmsjömyran i Sandvikens kommun genom ett gemensamägt bolag. Fördelningen av ägarandelarna i bolaget är 51% till OX2 och 49% till Njordr.

Läs mer

Njordr avyttrar upp till 21 GW svensk havsvindsportfölj till Statkraft

Publicerad

26.10.2023

Njordr har tillsammans med den svenska utvecklaren Vindkraft Värmland avyttrat 100 % av aktierna i Njordr Offshore Wind AB (NOW) till Statkraft, Europas största producent av förnybar energi.

Läs mer

Nordi planerar en industriell solkraftsanläggning i Finland

Publicerad

24.10.2023

Njordr's finska dotterbolag Nordi planerar en solkraftsanläggning i Lålby-området i Kristinestad, Finland. Tekniska tjänstekommittén i Kristinestad har godkänt det preliminära avtalet för projektet den 6 juni 2023, och projektet kommer nu att gå vidare till planerings- och tillståndsfasen.

Läs mer

Fornebuveien 1

Lysaker, Oslo

Norway

GDPR information