Njordr News

Nordi planerar en industriell solkraftsanläggning i Finland

Publicerad

24.10.2023

Njordr's finska dotterbolag Nordi planerar en solkraftsanläggning i Lålby-området i Kristinestad, Finland. Tekniska tjänstekommittén i Kristinestad har godkänt det preliminära avtalet för projektet den 6 juni 2023, och projektet kommer nu att gå vidare till planerings- och tillståndsfasen.

Byggarbetet är planerat att börja tidigast 2024, och solkraftsanläggningen kan potentiellt börja producera 45-55 GWh förnybar el årligen i elnätet redan 2025. Den förväntade investeringen är över 30 miljoner euro.

"Nordis mål är att öka den inhemska produktionen av förnybar energi, vilket behövs för framtida industriella investeringar. Lålby-området är idealiskt för vårt projekt; Den planerade solkraftsanläggningen är belägen på det tidigare askdepositionsområdet för ett kol-kraftverk, ett område med begränsade alternativa användningsområden, vilket effektivt minskar behovet av skogsavverkning. Områdets nuvarande infrastruktur stöder också solkraftsanläggningen, och det finns ingen anledning att bygga nya luftledningar", säger Piia Heikkinen, VD för Nordi.

Kristinestad är känt för vindkraft med flera projekt i kommunen. Dock finns det ännu inga solkraftsanläggningar av samma storlek i detta område, och efterfrågan på förnybar energi ökar ständigt.

"Det är fantastiskt att vi får en ny solkraftsanläggning här. Den kan, i kombination med annan energiproduktion, betjäna de många industriprojekt som planeras här och som behöver mycket förnybar energi", säger Mila Segervall, borgmästare i Kristinestad.

Platsen är idealisk med avseende på solinstrålning. Den solkraftspark som Nordi planerar har en kapacitet på 40-50 MW och täcker en yta på 59 hektar.

För mer information, vänligen kontakta:

Piia Heikkinen
Head of Development Finland
piia.heikkinen@nordi.fi

Fornebuveien 1

1366 Lysaker, Oslo

Norway

GDPR information