Njordr News

Njordr och OX2 ingår samarbete om vindkraftsprojekt Galmsjömyran i Sandvikens kommun 

Publicerad

6.11.2023

Njordr AB och OX2 AB har ingått samarbetsavtal i syfte att tillsammans driva vindkraftsprojektet Galmsjömyran i Sandvikens kommun genom ett gemensam ägt bolag. Fördelningen av ägarandelarna i bolaget är 51% till OX2 och 49% till Njordr.  

Samarbetet kombinerar parternas kompetenser och tidigare erfarenheter. Projektet kommer fokusera på att skapa mer nytta för såväl närboende, Sandvikens kommun samt lokalsamhället. Vidare kommer specifika insatser för biologisk mångfald att utredas och genomföras. Storleken på projektet har också minskats ned från 21till 17 verk och skyddszonen för häckande fåglar har utökats.  

Vindkraftsanläggningen beräknas kunna driftsättas 2028 och uppskattas årligen producera minst 360 GWh fossilfri el, vilket motsvarar nästan 40% av elförbrukningen i Sandvikens kommun.

- Njordr har flera vindkraftsprojekt under utveckling i de nordiska länderna som en del av vår strategi att utveckla förnybar elproduktion för ny grön industri och arbetstillfällen. Vi är mycket glada för samarbetet med OX2 kring Galmsjömyran. Njordr har utvecklat detta projekt från början och ser stora fördelar med ettsamarbete med OX2 för att förverkliga projektet. Galmsjömyran kan ge ett betydande tillskott av fossilfri elproduktion till regionen och Sandvikens kommun, säger Niclas Erkenstål, VD på Njordr.

- Galmsjömyran är ett bra exempel på en vindkraftspark som kan förverkligas i närtid och ge ett betydande tillskott av fossilfri el till en växande region och skapa förutsättningar för nya företagsetableringar. Tillsammans med Sandvikens kommun ser vi nu fram emot att utveckla projektet för att trygga den lokala återbäringen så att nyttorna kommer kommunen och regionen till gagn, säger Hillevi Priscar, Sverigechef OX2.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Njordr AB: Niclas Erkenstål, VD
Tel. +46 708 204 621 / niclas.erkenstal@njordr.se

OX2 AB: Edvard Lind, OX2 kommunikation
Tel. +4672 727 11 17 / press@ox2.com

 

About Njordr

Njordr är en målinriktad utvecklare av vind- och solkraftsprojekt, med målsättningen att bli en ledande aktör i Norden. Vi skapar långsiktiga värden genomutveckling av förnybar elproduktion, för att möjliggöra grön industri och skapa arbetstillfällen.

Vi ärhar positionerat oss för att bidra till den regionala energiomställningen meden betydande och diversifierad portfölj av storskaliga projekt i utvecklingsfasen. Vårt erfarna team identifierar, vidareutvecklar och optimerar vind- och solkraftsprojekt, med målsättningen att Njordr ska bli en av de ledande nordiska företagen inom förnybar energi.

 

Om Vanir Green Industries (VGI)

VGI är en nordisk företagsbyggare och investmentbolag som utvecklar gröna, hållbara och lönsamma företag verksamma inom energiomställningen. VGI grundades av Tore IvarSlettemoen, som också grundade NYSE-noterade Freyr Batteries. Utöver Njordr består VGI-portföljen av Blastr (fossilfri ståltillverkning), Removr (Direct Air Capture), Freija (E-bränslen) och Vanir Asset Management.

 

About OX2 AB (publ)

OX2 utvecklar, bygger och säljer storskaliga lösningar inom förnybar energi. OX2erbjuder även förvaltning av vind- och solparker efter färdigställande. OX2s utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt inomland- och havsbaserad vindkraft, solenergi och energilagring, i olika faser.Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag som vätgas. OX2 har verksamhet på elva marknader i Europa: Sverige, Finland, Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien, Grekland och Åland. Sedan 2023 är OX2 även verksamma i Australien. Under 2022 omsatte OX2 cirka 7,6 miljarder kronor. Företaget har cirka 400 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.com

Fornebuveien 1

1366 Lysaker, Oslo

Norway

GDPR information