Projekt

Vi arbetar målmedvetet och i en systematisk process med att kartlägga områden som är lämpliga för vindkraft. För att lokalsamhället ska få större nytta av en etablering avstår vi alltid en andel av försäljningsinkomsterna från elproduktionen för bygdemedel till lokalsamhällets föreningar och utveckling.

I den första fasen av vår process kartläggs relevanta områden i Sverige genom analyser av vindresurser, nätanslutningar, markägarförhållanden och andra lokala förhållanden, för att lokalisera områden som har god potential för etablering av vindkraft. Dialog med närboende utgör här en viktig del, till exempel om placering av enskilda vindkraftverk. I denna fas har vi även dialog med kommuner.

I det fall våra analyser av resultaten från den första fasen är positiva, går vi djupare in i projekten. Vi ser då vidare på till exempel närliggande riksintressen, naturvärden, fågelliv, kulturmiljöer och andra lokala förhållanden. Dessa analyser kan vara avgörande för att bedöma projektets lämplighet.

Om våra analyser sammantaget är positiva inleder vi en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.

I dagsläget har vi identifierat ett antal områden som har god potential för etablering av vindkraft. Dessa projekt är under utveckling och har kommit olika långt i vår process. Nedan följer några exempel.

Image of Vilemossen

Vilemossen

Njordr har sedan början av 2023 utrett förutsättningarna för att etablera en vindkraft i östra delen av Högsby kommun i Kalmar län. Området är lokaliserat cirka 3 kilometer öster om Högsby centralort.

View full project details

Kontakt
Fredrik van den Broek
fredrik.vandenbroek@njordr.se
+46 72 394 10 70

Installerad effekt

160 MW

Antal vindkraftverk

18

Produktion

590 GWh

Totalhöjd

290 meter

Image of Norrvind

Norrvind

Njordr har sedan hösten 2022 utrett förutsättningarna för att etablera vindkraft i norra och västra delarna av Övertorneå kommun, Norrbottens län. Under vintern och våren 2024 höll vi samråd och under säsongen kommer flertalet inventeringar genomföras.

View full project details

Kontakt
Linus Fallai
linus.fallai@njordr.se
+46 706 81 04 05

Installerad effekt

616 MW

Antal vindkraftverk

Upp till 70

Produktion

1900 GWh

Totalhöjd

290 meter

Galmsjömyran vindkraftspark

Njordr har under december 2022 lämnat in tillståndsansökan för att bygga vindkraftsparken Galmsjömyran i Sandvikens kommun, Gävleborgs län. Projektområdet är lokaliserat i den nordvästra delen av kommunen och cirka tjugo kilometer nordväst om Sandviken.

View full project details

Kontakt
Niclas Erkenstål
niclas.erkenstal@njordr.se
+46 708 204 621

Installerad effekt

150 MW

Antal vindkraftverk

17

Produktion

360 GWh

Totalhöjd

280 meter

Image of Sörliden

Sörliden

Njordr har sedan hösten 2022 utrett förutsättningarna för att etablera en vindkraftpark i ett område kring höjden Sörliden väster om Släppträsket i Malå kommun, Västerbottens län. Området är lokaliserat cirka 14 kilometer väster om Malå.

View full project details

Kontakt
Linus Fallai
linus.fallai@njordr.se
+46 706 81 04 05

Installerad effekt

220 MW

Antal vindkraftverk

<25

Produktion

650 GWh

Totalhöjd

290 meter

Image of Aspeland

Aspelands vindkraftspark

Njordr har under oktober 2022 lämnat in tillståndsansökan för att bygga vindkraftsparken Aspeland i Hultsfreds kommun, Kalmar län. Projektområdet är lokaliserat öster om Målilla och cirka femton kilometer söder om Hultsfred. Sedan samrådet inleddes 2021 har arbete pågått med att utreda möjligheten att bygga Aspelands vindkraftspark. Utredningar har gjorts bl.a. gällande naturvärden, fåglar, fladdermöss och arkeologiska lämningar. Slutsatserna från utredningarna har visat att den största delen av det ursprungliga projektområdet lämpar sig för vindkraft. Den slutliga layouten innebär att antalet vindkraftverk har minskat från 17 till 12 verk.

View full project details

Kontakt
Niclas Erkenstål
niclas.erkenstal@njordr.se
+46 708 204 621

Installerad effekt

105 MW

Antal vindkraftverk

12

Produktion

300 GWh

Totalhöjd

270 meter

Placeholder solar project

Our solar panel project is a green energy milestone, utilizing advanced technology to harness the sun's power, reducing carbon emissions and energy costs for a cleaner, more sustainable future.

View full project details

Contact our Senior Solar Project Manager for more

senior.manager@mail.com

+99 999 99 999

Total capacity

XX MW

Yearly production

XX MWH

Total area

XXX M2

Solar panels

50

Fornebuveien 1

1366 Lysaker, Oslo

Norway

GDPR information