Njordr News

Njordr avyttrar upp till 21 GW svensk havsvindsportfölj till Statkraft

Publicerad

26.10.2023

Njordr AS, en ledande utvecklare av förnybar energi i Norden, har tillsammans med den svenska utvecklaren Vindkraft Värmland avyttrat 100 % av aktierna i Njordr Offshore Wind AB (NOW) till Statkraft, Europas största producent av förnybar energi. NOW innehar en portfölj med nio havsbaserade vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas längs den svenska kusten, med en potential på upp till 21 GW installerad effekt.

Som en del av transaktionen har Statkraft åtagit sig att fullt ut finansiera vidareutveckling av portföljen de kommande två åren, utöver en ej offentlig initial kontant köpeskilling. Njordr och Vindkraft Värmland kommer vidare att erhålla fördefinierade kapacitetsrelaterade betalningar allteftersom projekten når tillstånd, nätanslutning och slutgiltigt investeringsbeslut (FID).

”NOW har varit en pionjär inom havbaserad vindkraft i Sverige och etablerat en betydande projektportfölj och ett starkt projektteam. Den här transaktionen validerar Njordrs strategi och hur vi kan realisera betydande värden från att ta tidiga positioner”, säger Anders Hærland, styrelseordförande i Njordr.

”Statkraft kommer att utgöra en solid grund för förverkligandet av Njordr Offshore Winds projektportfölj, som framgångsrikt har tagits fram genom vår expertis inom projektutveckling”, säger Niklas Sondell, styrelseordförande i Vindkraft Värmland.

Njordr utvecklar vind- och solkraftsprojekt för produktion av förnybar energi i stor skala till nya gröna industrier, som bidrar till den pågående omställningen för en hållbar framtid. Bolaget ägde cirka 58% av aktierna i NOW före affären, Vindkraft Värmland AB 37% och Kovall AB samt Ribera AB ägde resterande aktier. Organisationen inom NOW kommer att integreras med Statkraft och fortsätta att utveckla projektportföljen mot driftsättning.

”De nordiska länderna bildar i hög grad en gemensam energimarknad. Med ett beräknat behov av en fördubbling av elförsörjningen till 2045 är Sverige av särskilt intresse för oss. Det stämmer väl överens med vår strategiska ambition att växa inom havsbaserad vindkraft med en ambition att ha 10 GW i drift till 2040. Affären omfattar en attraktiv portfölj som ger Statkraft möjlighet att bidra till att leverera mer förnybar energi till Sverige, en av våra fokusmarknader”, säger David Flood, Senior Vice President Offshore Wind på Statkraft.

Efter transaktionen kommer Njordr att fokusera på att utveckla sin portfölj av landbaserade vind- och solkraftsprojekt i Norge, Sverige och Finland.

Arctic Securities agerade exklusiv finansiell rådgivare till NOW i transaktionen, och advokatfirman BAHR agerade som juridisk rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Hærland, styrelseordförande i Njordr, +47 952 47 677, ah@vaniras.no

Om Njordr

Njordr är en målinriktad utvecklare av vind- och solkraftsprojekt, med målsättningen att bli en ledande aktör i Norden. Vi skapar långsiktiga värden genom utveckling av förnybar elproduktion, för att möjliggöra grön industri och skapa arbetstillfällen.

Vi är har positionerat oss för att bidra till den regionala energiomställningen med en betydande och diversifierad portfölj av storskaliga projekt i utvecklingsfasen. Vårt erfarna team identifierar, vidareutvecklar och optimerar vind- och solkraftsprojekt, med målsättningen att Njordr ska bli en av de ledande nordiska företagen inom förnybar energi.

Om Vanir Green Industries (VGI)

VGI är en nordisk företagsbyggare och investmentbolag som utvecklar gröna, hållbara och lönsamma företag verksamma inom energiomställningen. VGI grundades av Tore Ivar Slettemoen, som också grundade NYSE-noterade Freyr Batteries. Utöver Njordr består VGI-portföljen av Blastr (fossilfri ståltillverkning), Removr (Direct Air Capture), Freija (E-bränslen) och Vanir Asset Management.

Om Vindkraft Värmland

Vindkraft Värmland är en svensk teknikdriven vindkraftsutvecklare specialiserad på projektutveckling. Vår främsta styrka är att kombinera teknisk kompetens, inklusive omfattande interna databaser och vindmodellering i världsklass, med lång erfarenhet från projektutveckling och korta beslutprocesser.

Vindkraft Värmland är verksamt i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vår affärsmodell bygger på ett samarbetssätt där vår projektutvecklingsexpertis kombineras med lokal närvaro och kunskap på våra olika marknader.

Fornebuveien 1

1366 Lysaker, Oslo

Norway

GDPR information